ติดต่อเรา

วิลล่าของเราอยู่ที่นิมมานเหมินทร์
ใจกลางเมืองเชียงใหม่

At Niman Villa ตั้งอยู่บนถนนนิมมานเหมินท์ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นเส้นสำคัญในด้านเศรษฐกิจ มีสีสัน คึกคัก ทั้งยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์ At Niman Villa ตั้งอยู่บนถนนนิมมานเหมินท์ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นเส้นสำคัญในด้านเศรษฐกิจ มีสีสัน คึกคัก ทั้งยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์
จากแรงบันดาลใจในงานศิลปะ งานออกแบบ การท่องเที่ยวและเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ คือเหตุผลหลักที่ทำให้เจ้าของตกหลุมรักเชียงใหม่ เมืองซึ่งเต็มไปด้วยความเจริญที่ควบคู่ไปกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ยังคงถูกรักษาเป็นอย่างดี รวมไปถึงสภาพอากาศที่ดี และมิตรไมตรีของผู้คน

106/4 ถนน นิมมานเหมินทร์
นิมมานเหมินทร์ ซอย 9, ตำบลสุเทพ,
เมืองเชียงใหม่ 50200

+66 (0) 53 224 949

+66 (0) 53 895 600

atnimancm@hotmail.com
atnimanchiangmai@hotmail.com